1,789 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 20 จาก 1688 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
ธีรพงษ์ พงค์ศิระกิตติ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
Thapanut Lertnithisomboon
การตลาด
ไม่ระบุ
18,000 - 23,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
เขมิสรา สุขจันทร์
การตลาด
ไม่ระบุ
18,000 - 25,000
ประสบการณ์: 6 ปี
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ณภัทร จิระวิชฎา
งานวิศวกร
ปทุมธานี
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา,การปรับตัว/ยืดหยุ่น,ปรับตัว,ทำงานเป็นทีม
สมาชิก
พลอยใส ริญญา
การตลาด
ไม่ระบุ
16,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,การสื่อสาร
สมาชิก
ธิดารัตน์ เทียมเพชร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สาโรจน์ นาเจริญ
งานธุรการ
ไม่ระบุ
16,000 - 16,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
Peacock Mallikamas
งานธุรการ
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
นิสา รัตนวิชัย
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
อัญชลี วันทำ
งานขาย
ไม่ระบุ
18,000 - 18,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สุรศักดิ์ พาสาลี
งานขาย
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
กัญญาภัค สระแก้ว
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
16,000 - 16,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ไพรุส แยนา แยนา
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
16,000 - 16,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ยิ่งใหญ่ บุญเฉลิม
ออกแบบ / สถาปนิก
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
นายณรงค์ ศุภนาม
ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
มลิวัลย์ คำ ของ
งานธุรการ
ไม่ระบุ
20,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สุรศักดิ์ สาระรัตน์
ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
นายชาติภูมิ ชูทิ่ง
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
16,000 - 16,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
นางสาวณัฐชยา ตันติรารักษ์
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
ไม่ระบุ
18,000 - 18,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ศุภพงศ์ มงคล
การคมนาคมขนส่ง
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด