1,789 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 160 จาก 1688 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
ชุติญา ศรีสอน
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
พิมพ์พิศา พองไสยา
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
16,000 - 16,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน
สมาชิก
นางสาวลลิษา จันทร์เจ้า
ออกแบบ / สถาปนิก
ไม่ระบุ
18,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,ตัดสินใจ,ภาษา,การนำเสนอ,การสื่อสาร,ความละเอียดรอบคอบ
สมาชิก
นาย โยธิน ช่อลำดวน
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ความละเอียดรอบคอบ
สมาชิก
สิริปรียา ปาละมะ
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การนำเสนอ
สมาชิก
เด่น คำมณีย์
งานขาย
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์
สมาชิก
น.ส.นุชนารถ คงแสง
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
8,000 - 8,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปรับตัว
สมาชิก
นายปวรุตม์ พาอุ่นใจ
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การปรับตัว/ยืดหยุ่น
สมาชิก
ปิยะดา สีสดใส
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สุภาวดี พันหล่อมโส
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา
สมาชิก
ขนิษฐา หลักแก้ว
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
8,000 - 8,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ตัดสินใจ
สมาชิก
นายอติชาต ธุรารัตน์
ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ตัดสินใจ
สมาชิก
นายธนศักดิ์ อัศวภูมิ
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ตัดสินใจ
สมาชิก
กมล มุขขันธ์
ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,ตัดสินใจ
สมาชิก
นายณภัทร ทัดเนียม
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ตัดสินใจ
สมาชิก
น.ส.วลินจง ลายทอง
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ประสานงาน
สมาชิก
สือมาลา บาโด
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์
สมาชิก
พรพิริยา ประเสริฐสูง
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,ตัดสินใจ
สมาชิก
ซัลวานี หีมเบ็ญสัน
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ตัดสินใจ
สมาชิก
ปะนัตฎา ปันคำ
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด