โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

ธีรพงษ์ พงค์ศิระกิตติ

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 49%
ใช้งานล่าสุด 19-01-2024
ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา
ไม่พบข้อมูลประสบการณ์การทำงาน

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านภาษา :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านการขับขี่ :

ไม่ระบุ
ที่อยู่ : 146 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อ หมอเมือง , แม่จริม , น่าน, 55170
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : 0909516797
ลักษณะอุปนิสัย : เป็นคนอารมณ์ดี สามารถปรับตัวเข้าหาสมาชิก หรือเพื่อนร่วมงานได้เร็ว เข้สใจการทำงานเป็นระบบ

ประวัติล่าสุด