โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

อัญชลี วันทำ

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 71%
ใช้งานล่าสุด 29-04-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : วชิรธรรมสาธิต
คณะ : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : ไม่ระบุ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
ระยะเวลา : 2019 - 2022

ไม่พบข้อมูลประสบการณ์การทำงาน

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านภาษา :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านการขับขี่ :

ไม่ระบุ
ที่อยู่ : 136/82หมู่บ้านพฤกษาเทพารักษ์กิ่งแก้ว พระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร, 50140
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด