1,789 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 1680 จาก 1688 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
นางสาวสาวิตรี แสงชัญ
งานบัญชี
ไม่ระบุ
9,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การนำเสนอ
สมาชิก
พิชชาอร ใจร้อน
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
9,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การนำเสนอ
สมาชิก
กิตติยา วารีกุล
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การนำเสนอ,การสื่อสาร,ทำงานเป็นทีม
สมาชิก
ตะวันฉาย ชัยศรี
งานขาย
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปรับตัว
สมาชิก
ปริศนา เบี้ยราช
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ประสานงาน
สมาชิก
วิมลรัตน์ แก้วขอมดี
การตลาด
ไม่ระบุ
18,000 - 18,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ความเป็นผู้นำ
สมาชิก
ยศวรรณ​ บัวบาน
งานบัญชี
ไม่ระบุ
45,000 - 45,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ประสานงาน
สมาชิก
สุพล เกษละคร
การตลาด
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ความละเอียดรอบคอบ
สมาชิก
วิสุดา เลิศลาด
งานธุรการ
ไม่ระบุ
15,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา
สมาชิก
กัลยกร จันทร์เกลี้ยง
งานขาย
ไม่ระบุ
14,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การบริหาร
สมาชิก
ริยา กาศโอสถ
การตลาด
ไม่ระบุ
35,000 - 35,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ประสานงาน,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ธรรณธร คนดี
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
ไม่ระบุ
15,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การนำเสนอ,การสื่อสาร
สมาชิก
ชลดา หงษ์สัมฤทธิ์
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา
สมาชิก
ปุณณ์ญาณิน โพธฺ์พันธ์
งานธุรการ
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การนำเสนอ
สมาชิก
นางสาวณัฐกานต์ แป้นเกิด
งานบัญชี
ไม่ระบุ
20,000 - 30,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา
สมาชิก
นางสาวอุบลวรรณ นามบุดดี
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
20,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,ตัดสินใจ
สมาชิก
จักรีวุฒิ แพรญาติ
ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
13,000 - 27,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ประสานงาน
สมาชิก
มาริษา สันแอ
เลขานุการ
ไม่ระบุ
30,000 - 35,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การวิเคราะห์,ภาษา
สมาชิก
Oanraya Chantharasena
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
20,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา
สมาชิก
เกศมณี ใจทัด
เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข
ไม่ระบุ
15,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด