โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

ธิดารัตน์ เทียมเพชร

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 47%
ใช้งานล่าสุด 01-05-2023
ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา
ไม่พบข้อมูลประสบการณ์การทำงาน

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านภาษา :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านการขับขี่ :

ไม่ระบุ
ที่อยู่ : 161 ซ.ท่ากลาง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร, 10200
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด