1,789 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 40 จาก 1688 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
ปริญพัชร์ ศิริวัฒนศศิกุล
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
เกตุสุดา อินต๊ะวงค์
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ภรณ์วิภา อาทิตย์
งานธุรการ
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
พิชชามญธุ์ ตุ้มสันเทียะ
งานขาย
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ชญามาศ นาคนาคา
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ธวัชชัย เนียมชาวนา
งานวิศวกร
ไม่ระบุ
30,000 - 30,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สุภัทรา เหมทานนท์
งานธุรการ
ไม่ระบุ
16,000 - 16,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
พิสุทธิ์ ชุติมานุตสกุล
งานธุรการ
ไม่ระบุ
28,000 - 28,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
มุอีนนุดดีน มะเด็ง
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
18,000 - 18,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
รัชนีวรรณ โตกระโทก
งานธุรการ
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ตัดสินใจ,การสื่อสาร
สมาชิก
รอยาตี บอนอง
งานธุรการ
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน
สมาชิก
ดวงดาว แซ่เอี้ย
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
16,000 - 18,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
อิงค์อริสสา พลอยงาม
ทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน
สมาชิก
กัลยกร สุภโกศล
งานธุรการ
ไม่ระบุ
14,000 - 14,000
ประสบการณ์: 6 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน,การเรียนรู้
สมาชิก
น้ำทิพย์ สุวรรณ
งานบัญชี
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: 0 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ความชำนาญทางตัวเลข
สมาชิก
ณัฐนันท์ รักษ์บงกชกุล
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ระบุ
18,000 - 18,000
ประสบการณ์: 0 ปี
ทักษะ : การวิเคราะห์,ประสานงาน
สมาชิก
ชลิดา ประดิษฐ์
งานธุรการ
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ความชำนาญทางตัวเลข,การเรียนรู้
สมาชิก
อาบูบากา ดามิส
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สุรศักดิ์ จันทรรัรัศมี
ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: 2 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
สุธิตา สังข์คร
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน,การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด