1,789 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 60 จาก 1688 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
ปวัตน์ บุญคุ้ม
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สมศรี ศรีสถาวร
งานขาย
ไม่ระบุ
36,000 - 36,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ณัฐฐินันท์ ภานุทัต
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
อัญชลี เภิกภูเขียว
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน
สมาชิก
ชัยภัทร ญาติกร
งานวิศวกร
ไม่ระบุ
20,000 - 20,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ความละเอียดรอบคอบ,ประสานงาน,สืบค้นข้อมูล,ความเป็นผู้นำ
สมาชิก
มริษฎา เลขะแมน
งานขาย
ไม่ระบุ
17,000 - 17,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
กมลสิทธิ์ กิตติพัฒธณะสิน
งานขาย
ไม่ระบุ
18,000 - 18,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
เสาวณี รสศรี
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ระบุ
17,000 - 17,000
ประสบการณ์: 0 ปี
ทักษะ : การวิเคราะห์,การสื่อสาร,การเรียนรู้
สมาชิก
ณฐกร ฝั้นจะขา
ทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
35,000 - 35,000
ประสบการณ์: 11 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ความละเอียดรอบคอบ,ประสานงาน,การบริหาร,ความเป็นผู้นำ,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ธนัชพร ชิตอักษร
การค้าระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
35,000 - 35,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
มลฤดี พันธุโสภณสวัสดิ์
งานบัญชี
ไม่ระบุ
35,000 - 35,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ทิวา หม้อสุวรรณ
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ฉัตรวิโรจน์ อาสารณะ
กฎหมาย
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
นิรัชชา ยะนะโชติ
เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข
ไม่ระบุ
20,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
Catharina Mongkolchart
งานวิศวกร
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
อันธิกา ก้อนมณี
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
เอกลักษณ์ ต่างใจ
ทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
เพ็ญประภา ใจสวัสดิ์
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ประกิต แก้วใจ
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
17,000 - 17,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สำ ลี พลายงาม
งานจัดซื้อ
ไม่ระบุ
35,000 - 35,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด