1,789 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 120 จาก 1688 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
ชนัตถ์ ชูกลิ่น
ไอที / คอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 9 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,สืบค้นข้อมูล
สมาชิก
ชนัตถ์ ชูกลิ่น
ไอที / คอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 9 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,สืบค้นข้อมูล
สมาชิก
มินตรา เชื้อคำฮด
งานขาย
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ธีรเจต หนูทอง
งานขาย
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
สุภัสสรา ชูรักษ์
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
14,000 - 14,000
ประสบการณ์: 0 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
เกริกชัย อุ่นใจ
งานวิศวกร
ไม่ระบุ
20,000 - 30,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
เพลินพิศ พูลเกิด
งานบัญชี
ไม่ระบุ
14,000 - 14,000
ประสบการณ์: 0 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,การบริหาร,ความเป็นผู้นำ,การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ศศิชา ชูแสงศรี
งานขาย
ไม่ระบุ
14,000 - 14,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การนำเสนอ,การสื่อสาร,ประสานงาน,สืบค้นข้อมูล
สมาชิก
จารุณี บัณฑิต
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร
สมาชิก
อิมรอน แยนา
งานขาย
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,สืบค้นข้อมูล,การเรียนรู้
สมาชิก
นริศ พระคง
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
อาภรณ์ ชูทั บ
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร
สมาชิก
ณัฐพร สงเอียด
งานธุรการ
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร
สมาชิก
มูฮัมหมัด มะสาแม
กฎหมาย
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
มารียะห์ เพ้งหล้ง
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ชูเดช ภิญโญสุข
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 11 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ระมัดระวัง
สมาชิก
วรรษมล รัตนะสุวรรณ์
งานขาย
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
เสาวลักษณ์ เล็กกอ
งานบัญชี
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน,การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี,ทำงานเป็นทีม
สมาชิก
วรายุทธ บาเหะ
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
มาวัฎดะห์ แวบือราเฮง
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: 2 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ความเป็นผู้นำ,ปฏิสัมพันธ์ดี
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด