1,789 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 80 จาก 1688 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
พุฒิพัฒน์ วรกิตติ์วีรกุล
การคมนาคมขนส่ง
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
จุฑารัตน์ ทองสัมฤทธิ์
ทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
17,000 - 17,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ประภัตสร พลสารโชคทรัพย์
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
14,000 - 14,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ขนิษฐา แก้วขันตี
งานขาย
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ปัณฑารีย์ พูลวงศ์
การค้าระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
24,000 - 24,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
พงศ์กฤต ปานุราช
การคมนาคมขนส่ง
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
งานวิศวกร
ไม่ระบุ
23,000 - 23,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สนธยา พรหมเวียง
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
รฎาพัตรกัลศ์ ชื่นศิลป์
งานบัญชี
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
โชติกา ปลื้มจันทึก
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
18,000 - 18,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
วณาภรณ์ รักษาทิพย์
งานขาย
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: 10 ปี
ทักษะ : ตัดสินใจ,การสื่อสาร,ความเป็นผู้นำ,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
กนกวรรณ ชาวลุ่มบั ว
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
11,000 - 11,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
กัลยรัตน์ พรรณกระวี
งานธุรการ
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน,การเรียนรู้
สมาชิก
ญานิกา มะรังศรี
งานจัดซื้อ
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : ภาษา,การสื่อสาร,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
อภิชาติ แคไธสง
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ศิริพงษ์ ฮึ่งฮก
ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 12 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน
สมาชิก
ระพีพรรณ น้อมสูงเนิน
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
ไม่ระบุ
18,000 - 18,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน
สมาชิก
สุวิมล ทับทอง
การเงิน
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
นนทวัฒน์ ขวัญแก้ว
งานวิศวกร
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
อิลฟาดีรา สมานนกุล
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
26,000 - 26,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด