โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

ณฐกร ฝั้นจะขา

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 96%
ใช้งานล่าสุด 27-04-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : ม.รามคำแหง
คณะ : รัฐศาสตร์บัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ไม่ระบุ
เกรดเฉลี่ย : 2.51
ระยะเวลา : 2003 - 2007

11 ปี ที่ บริษัท จีอินโนเวชั่น จำกัด ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ ายบุคคล ระดับ: ปริญญาตรี

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

การสื่อสาร ความละเอียดรอบคอบ ประสานงาน การบริหาร ความเป็นผู้นำ ปฏิสัมพันธ์ดี

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Microsoft word Microsoft Powerpoint Microsoft Excel

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 5 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว , เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร, 10230
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด