โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

พีรพัฒน์ อินทเรืองศร

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 100%
ใช้งานล่าสุด 10-10-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : 123
คณะ : -
วุฒิการศึกษา : -
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปวท.
สาขา : -
เกรดเฉลี่ย : -
ระยะเวลา : 2005 - 2023

ก.ย. 2022 - ปัจจุบัน ที่ asdasd ตำแหน่ง: Backend ระดับ: พนักงาน

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

การวิเคราะห์

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Java C Jquery php Java Script

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 123 สำราญราษฎร์ , เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร, 123
อีเมล : conan00789@gmail.com
เบอร์โทร : 321
Facebook : 123123
Line ID : 123
ลักษณะอุปนิสัย : 454

ประวัติล่าสุด