48 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Internal Audit

- จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ - ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO - จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit - ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO - ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ