48 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 งานทั้งหมด
img
สมาชิก

IT SUPPORT

1. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แก้ไขปัญญาให้ User
3. วางแผนจัดการแผนงานตามกำหนด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

PHP Web Developer (Laravel)

- จัดทำระบบหลังบ้าน Web Application ที่มีทีมงาน UI/UX ออกแบบไว้
- พัฒนา Web Application ด้วย PHP Framework (Laravel) OOP MVC , HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript
- ติดต่อกับฐานข้อมูล Sql Server 
- เชื่อมต่อการใช้งาน Social API, Google API, Facebook API และ อื่นๆ
- แก้ไขงานในองค์กร ด้วย PHP Framework (Laravel)
- วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบ Web Application (เบื้องต้น) มีทีม Tester
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Mobile Application Developer (Flutter)

วิเคราะห์และออกแบบและพัฒนา Mobile Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมายได้
สามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่าง Mobile Application และ Backend อีกทั้งสามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL SERVER ได้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้บน Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS โดยใช้ Framework Cross-Platform ในการพัฒนา หรือ JAVA ในการพัฒนา
ออกแบบ UX/UI ของ Mobile Application โดยให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถที่จะออกแบบได้เอง หรือสามารถที่จะทำตามแบบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม
มีความรู้ในการอัพโหลดแอปพลิเคชันขึ้น App Store และ Play Store
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Mobile Application

วิเคราะห์และออกแบบและพัฒนา Mobile Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมายได้ สามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่าง Mobile Application และ Backend อีกทั้งสามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลSQL SERVER ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้บน Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS โดยใช้ Framework Cross-Platform ในการพัฒนา หรือ JAVA ในการพัฒนา ออกแบบ UX/UI ของ Mobile Application โดยให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถที่จะออกแบบได้เอง หรือสามารถที่จะทำตามแบบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม มีความรู้ในการอัพโหลดแอปพลิเคชันขึ้น App Store และ Play Store

ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ