โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

Weerapat Wannawong

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 98%
ใช้งานล่าสุด 21-01-2024
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : เกรดเฉลี่ย 3.4
ระยะเวลา : 2018 - 2021

มิ.ย. 2022 - ปัจจุบัน ที่ ชื่อบริษัท : xxx 64/10 หมู่ที่ 4 ซอยห้วยกะปิ ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า ระดับ: วิศวกรไฟฟ้า

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

การวิเคราะห์ ตัดสินใจ ความละเอียดรอบคอบ การเรียนรู้ บริหารเวลา

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Microsoft word Microsoft Powerpoint Microsoft Excel

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 80/1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 แสนสุข , เมืองชลบุรี , ชลบุรี, 20130
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : Line id : terweerapat
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด