โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

ทิชา กะรัสนันทน์

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 93%
ใช้งานล่าสุด 31-03-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.44
ระยะเวลา : 2019 - 2017

เม.ย. 2021 - ปัจจุบัน ที่ บริษัท ไอเทคคอมกรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง: ธุการ ระดับ: พนักงาน

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Microsoft word Microsoft Powerpoint Microsoft Excel C++

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 112/3334 เสาไห้ , เสาไห้ , สระบุรี, 18160
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด