โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

mr.Tapakron Potiwat

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 88%
ใช้งานล่าสุด 17-10-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เกรดเฉลี่ย : 3.20
ระยะเวลา : 2015 - 2016

ประวัติการศึกษาที่ 2

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย : 3.41
ระยะเวลา : 2013 - 2015

ประวัติการศึกษาที่ 3

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
คณะ : บริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : ปวส
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.50
ระยะเวลา : 2011 - 2013

ส.ค. 2019 - ปัจจุบัน ที่ บริษัท เอสเอ็มอี ไทย ซอฟต์แวร์ จำกัด ตำแหน่ง: Programmer ระดับ: เจ้าหน้าที่

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

การวิเคราะห์ ภาษา ทำงานเป็นทีม

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Photoshop Adobe illustrator Microsoft Powerpoint Microsoft Excel

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาพม่า

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 88/444 หมู่ 8 มหาชัย , เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร, 78930
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : ไม่ระบุ

ประวัติล่าสุด