โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

นายภูริภัสส์ แก้วอร่าม

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 78%
ใช้งานล่าสุด 04-04-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณะ : ศิลป์คำนวณ
วุฒิการศึกษา : ม.6
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : ศิลป์คำนวณ
เกรดเฉลี่ย : เกรดเฉลี่ย 3.0
ระยะเวลา : 2019 - 2021

ไม่พบข้อมูลประสบการณ์การทำงาน

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

ไม่ระบุ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

ไม่ระบุ

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 50/1 หมู่3 ตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 บ้านรี , เมืองอ่างทอง , อ่างทอง, 14000
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : ไม่ระบุ
Line ID : ไม่ระบุ
ลักษณะอุปนิสัย : puriphat3504@gmail.com 0985482637

ประวัติล่าสุด