โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

นางสาวลลิษา จันทร์เจ้า

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 100%
ใช้งานล่าสุด 02-05-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยลัยงานไทย.net
คณะ : สื่อสารเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เกรดเฉลี่ย : 3.55
ระยะเวลา : 2019 - 2023

ม.ค. 2022 - ปัจจุบัน ที่ - ตำแหน่ง: - ระดับ: -

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

การวิเคราะห์ ตัดสินใจ ภาษา การนำเสนอ การสื่อสาร ความละเอียดรอบคอบ

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Photoshop Microsoft word Adobe illustrator Microsoft Powerpoint Adobe Lightroom

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : - กระทุ่มล้ม , สามพราน , นครปฐม, 73220
อีเมล : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
เบอร์โทร : ผู้ใช้ปิดการมองเห็น
Facebook : -
Line ID : -
ลักษณะอุปนิสัย : เป็นคนร่าเริง แจ่มใส......

ประวัติล่าสุด