57 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 40 จาก 48 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ

1.     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงมือลูกค้า
3.     มีหน้าที่รับผิดชอบออกเอกสาร COA วัตุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานทดลอง/ทดสอบและสรุปผล ก่อนส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า
5.     มีหน้าที่รับผิดชอบทวนสอบสินค้าคืนจากลูกค้า
6.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ส่งให้กับลูกค้า
7.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า หรือพบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
8.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าคลังสินค้า กรณีติดตามสินค้าคืนจากลูกค้า และกักกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.     รายงานความผิดปกติ/กรณีฉุกเฉินให้ หัวหน้าแผนก ทราบเพื่อทำการแก้ไขเบื้องต้น
10.   มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือวัด ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

วิศวกรรมการผลิต

1.ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาในกระบวนการผลิต 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 4.จัดทำรายงานข้อมูลการผลิต
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฺ์

1.เขียนแบบ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ร่วมกับฝ่ายขายหรือการตลาด 2.เขียนแบบ หรือออกแบบแม่พิมพ์พลาสสติก และชิ้นส่วนต่างๆ 3.ตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์พลาสติกที่ทำมาก่อนจะนำไปใช้งานจริง 4.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้าที่เกิดจากแม่พิมพ์พลาสติก 5.ช่วยงาน แผนก R&D อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
img
สมาชิก

หัวหน้าแผนกบัญชี

  • สอบทานเอกสารจ่าย การบันทึกบัญชี และรายการปรับปรุงเพื่อให้สำนักบัญชีทำการปิดงบการเงินประจำเดือน
  • จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายประจำเดือน
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน
  • สอบทานแบบแสดงรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  • จัดทำข้อมูลเพือคำนวณภาษีให้สำนักบญชีทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50)
  • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี
img
สมาชิก

Admin Support

1)      ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางออนไลน์ ตอบทุกเพจของบริษัท
2)      ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3)      มีความอดทน มีใจรักบริการ พร้อมพัฒนาตนเอง
4)      คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าลงระบบหรืออัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้เป็นปัจจุบัน
5)      ประสานงานกับลูกค้าได้
6)      ติดต่อประสานงานภายในกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท
7)      รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำงานเป็นทีมได้
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Marketing

หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
หาลูกค้า 
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมไปยังลูกค้า
img
สมาชิก

พนักงาน

รับผิดชอบในการเขียนบทความและข้อมูลที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆของบริษัทฯ รวมถึงการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องในวงการ เพื่อโปรโมทบทความเหล่านี้ บนโซเซียลและบล็อกต่าง ๆที่สามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ เพิ่มโอกาสการเข้าชมเว็บ เพิ่มยอดขายของธุรกิจ อัพเดทเทรนของตลาดและสามารถขยายการรับรู้ของแบรนด์สินค้าในตลาดให้ได้
img
สมาชิก

พนักงาน

·       ให้คำตอบต่อข้อสอบถามจากลูกค้า ผ่านระบบแชท และ โทรศัพท์ได้

·       มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี และ สามารถแนะนำลูกค้าได้

·       คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าเข้าระบบ

·       แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าตามที่ได้รับแจ้ง

·       ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์

·       ติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งได้

·       ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง

·       สามารถบริหารและจัดการงานที่รับผิดชอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

·       รับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆ เมื่อได้รับมอบหมาย

·       มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแผนกอื่นเมื่อมีความต้องการ

·       ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่การตลาด

1. หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย + เพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2. นำเสนอสินค้า ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
3 .วิเคราะห์ข้อมูล+ติดตามเพื่อให้ลูกค้า เข้าใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
4. สำรวจ วิเคราะห์คู่แข่ง ในด้านการทำการตลาด 
5. รวบรวมข้อมูล จาก ผู้ใช้งาน หรือ ลูกค้า พร้อมรายงาน


img
สมาชิก

IT SUPPORT

1. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แก้ไขปัญญาให้ User
3. วางแผนจัดการแผนงานตามกำหนด
img
สมาชิก
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

content creator

1.วางแผนคิดคอนเทนต์

2.ร่วมงานกับกราฟิกค่อยบรีฟงาน
3.ร่วมคุยกับลูกค้าเพื่อนวางแผนคอนเทนต์

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Content creator

1. สร้างสรรค์ Content จัดหา จัดการ ดูแล และประสานงานกับ Marketing ในการสร้างเนื้อหาต่าง ๆ 
2. เขียนเนื้อหา สำหรับการโฆษณาทั้ง ออนไลน์ social media และ รูปแบบการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท
3. รับฟังและร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง content บนสื่อ online ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
4. พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น
5.ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหา การตลาดคอนเทนท์บนสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ
6. สามารถสื่อสารให้สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรทางด้านการตลาดออนไลน์
7. ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนํามาพัฒนาเนื้อหา บทความต่างๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจ
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. สนับสนุนงานและกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนงานการตลาด 
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Admin

1. สามารถตอบข้อความและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าและผู้ใช้งาน
2. ประสานงานภายในทีมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดียทุกช่องทาง
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านไอที หรือเทคโนโลยี
5. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Head of marketing


กำกับ ควบคุมการบริหารงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ตลอดจนวางแผน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
1.บริหารงานการตลาด
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด, พฤติกรรมลูกค้า, คู่แข่งในอุตสาหกรรม ตลอดจนโอกาส และปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านการตลาดประจำปีให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 วางแผนงานการตลาดประจำปี ตลอดจนแผนปฎิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามสถานการณ์ และข้อมูลทางการตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สนับสนุน และส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
1.3 กำกับ ควบคุม และรับผิดชอบผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตลอดจนบริหารค่าใช้จ่ายทางของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร
2. การบริหารและพัฒนาองค์กร
2.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้พัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่อตำแหน่งงานนั้น
2.3 ศึกษา และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่องในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

แอดมินเพจ

🎈ขอคนที่รับผิดชอบงานจริงๆ 
(เพราะไม่มีเจ้านาย)ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
🎈ดูแลลูกค้า/คอนเฟิร์มออเดอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต
👉ทำงานในออฟฟิศ หรือที่บ้าน ก็ได้
👉มีระบบการทำงาน
👉มีคอร์สอน และอบรมฟรี 🆓
👉งานถูกต้องตามกฏหมาย 100%


รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Marketing

1. วางแผนการตลาด และปฎิบัติตามแผนงาน
2. ดูแลสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ทำสื่อและแคมเปญทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
4. วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
5. สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์
6. ทำแผนคอนเท้นต์ และวาง concept ของคอนเท้นต์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
7. คิด+บริหารจัดการแคมเปญออนไลน์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์
8. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
9. ยอมรับและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆในองค์กรมีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
10. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และปฏิบัติงานได้ตามคุณภาพมาตรฐาน
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12. มีความรู้ ความสนใจทางด้านไอที หรือเทคโนโลยี

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

PHP Web Developer (Laravel)

- จัดทำระบบหลังบ้าน Web Application ที่มีทีมงาน UI/UX ออกแบบไว้
- พัฒนา Web Application ด้วย PHP Framework (Laravel) OOP MVC , HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript
- ติดต่อกับฐานข้อมูล Sql Server 
- เชื่อมต่อการใช้งาน Social API, Google API, Facebook API และ อื่นๆ
- แก้ไขงานในองค์กร ด้วย PHP Framework (Laravel)
- วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบ Web Application (เบื้องต้น) มีทีม Tester
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Mobile Application Developer (Flutter)

วิเคราะห์และออกแบบและพัฒนา Mobile Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมายได้
สามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่าง Mobile Application และ Backend อีกทั้งสามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL SERVER ได้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้บน Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS โดยใช้ Framework Cross-Platform ในการพัฒนา หรือ JAVA ในการพัฒนา
ออกแบบ UX/UI ของ Mobile Application โดยให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถที่จะออกแบบได้เอง หรือสามารถที่จะทำตามแบบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม
มีความรู้ในการอัพโหลดแอปพลิเคชันขึ้น App Store และ Play Store
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ