83 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

พนักงานบุคคล

  • ดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่
  • ดูแล ปรับปรุงข้อมูลของพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
  • จัดการผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงประกันสุขภาพ และผลประโยชน์อื่นๆ
  • จัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • วิเคราะห์ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ
  • จัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน ความขัดแย้ง และระเบียบวินัย
  • ปรับปรุงพัฒนานโยบาย และโปรแกรมการฝึกอบรม
  • ดูแล จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และการบำรุงรักษา
  • หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ