apollo Co.,Ltd

ข้อมูลบริษัท

พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

ฺBug company co.,ltd แหล่งรวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายออกไป จากเดิมที่ทำธุรกิจสินค้าเพื่อบ้านเพียงอย่างเดียว เราได้มองกลุ่มเป้าหมายไปถึงเจ้าของบ้าน ผู้รับเหมารายกลาง และรายย่อย เจ้าของโครงการต่างๆ ร้านค้าปลีก และเจ้าของบ้านที่ต้องการหาแหล่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ครบครัน ในราคาที่ถูกทุกวัน มีสินค้าครบครันและหลากหลาย สินค้ามีความพอเพียงกับความต้องการ สะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถรับของได้ทันที อีกทั้งยังมีบริการด้านบัตรเครดิต และสินเชื่อต่างๆอีกด้วย

รับสมัครด่วน
company

Marketing

หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
หาลูกค้า 
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมไปยังลูกค้า