บริษัท เจเอ็นเค เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

company

พนักงานแคชเชียร์

-บริการและต้อนหรับลูกค้า
-กรอกข้อมูลของลูกค้า
-คิดคำนวณเงิน
-ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
-ออกบิลของลุกค้า
-สรุปยอดขายและค่าใช้จ่าย
-และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ