เอสสกาย เอนเตอร์เทนเมนท์

รับสมัครด่วน
company

ผู้จัดการนักแสดงและศิลปิน (Artist Manager)

รายละเอียดงาน
-ติดต่อดูแลศิลปิน วางแผนจัดตารางการทำงานของศิลปินกับทีมงาน
-บริหารจัดการคิวงาน ของศิลปินอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
-ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ ภายในแผนก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-หางานให้นักแสดงและศิลปิน