บจก.เทส

รับสมัครด่วน
company

Tester

1.​ตรวจสอบ RICEF/CR ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของระบบ ​2.กำหนด Test Plans และ Test Cases ให้ครอบคลุม 3.จัดทำเอกสาร ประสานงานกับ Developer และตรวจสอบเมื่อ Developer แก้จุดบกพร่องสำเร็จ​ 4.​ออกแบบ พัฒนา และจัดทำการทดสอบด้วย Scripts อัตโนมัติ 5.ออกแบบ test case , test csript , test scenario 6.ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

รับสมัครด่วน